This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

 

Chystáte se vstoupit na stránky, které jsou určeny výhradně zdravotnickým odborníkům. 

 

Prosím, potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem.

 

Prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky.

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.

Ne / odejít